Bạn băn khoăn có thể cùng KPF đóng góp gì cho Khau Phạ?

Trong nhóm chúng tôi, người có thời gian, người có sức, người có kinh nghiệm, người có mối quan hệ xã hội … mỗi người một việc. Có sức góp sức, có kinh nghiệm góp kinh nghiệm tham gia cố vấn, tư vấn các hoạt động trên Khau Phạ trong khả năng chuyên môn. Bạn cũng có thể. 

Ủng hộ, trợ giúp hoặc trực tiếp tham gia các hoạt động của KPF bằng cách trở thành:

Tình nguyện viên

1. TNV Vận hành tổ chức 

Tham gia điều phối, tổ chức các hoạt động KPF. 

Trực tiếp vận hành 01 hoặc nhiều sự kiện do KPF tổ chức trên Khau Phạ. 

2. TNV Truyền thông sự kiện 

Bất cứ ai cũng có thể trở thành TNV truyền thông các hoạt động, các chương trình, sự kiện, cùng lan toả các hoạt động ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị cộng đồng 

Kết nối KPF với các tổ chức, cá nhân tiềm năng, quan tâm tới hoạt động cộng đồng hoặc có mong muốn hợp tác phù hợp với định hướng, mục tiêu KPF

Chuyên gia | Cộng tác viên

Bạn am hiểu chuyên sâu trong một lĩnh vực liên quan tới hoạt động KPF, bạn có thể sắp xếp thời gian cố vấn từ xa hoặc trực tiếp, cùng chung tôi chung tay các hoạt động tại đây 

Trở thành thành viên tham gia, sử dụng dịch vụ cộng đồng do KPF vận hành

Trở thành khách du lịch KPF tham gia vào các hoạt động KPF như ngày hội môi trường, hoạt động sinh kế trợ giúp bà con Khau Phạ như tiêu thụ các mặt hàng truyền thống, sản phẩm địa phương. 

Sử dụng dịch vụ các homestay do KPF tham gia xây dựng và hỗ trợ người dân địa phương. 

Hợp tác tổ chức

Bất cứ tổ chức cá nhân nào nhận thấy KPF là nhóm hợp tác tiềm năng, xem thêm các hoạt động của chúng tôi tại đây để hiểu hơn về KPF. 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn các hoạt động cho tổ chức của bạn hoặc cơ hội hợp tác xây dựng các hoạt động phối hợp trong tương lai

Ủng hộ tiền mặt, hiện vật

Bạn có khoản tài chính hoặc hiện vật mong muốn đóng góp, tài trợ cho các hoạt động phát triển cộng đồng trên Khau Phạ. KPF sẽ thay mặt bạn sử dụng chúng vào hoạt động tại địa phương. 

Tất cả đóng góp ủng hộ tiền mặt hoặc hiện vật đều có báo cáo thường xuyên. Nhà tài trợ có thể an tâm về các khoản chi tiêu cũng như hiện vật cho hoạt động thiết thực.

Đăng ký tham gia