Hi, we are Khau Pha friends!

Chung tay hỗ trợ giáo dục, môi trường và phát triển kinh tế bền vững.

Giới thiệu KPFDự án

About KPF

KPF là nhóm “Những người bạn Khau Phạ” hay “Khau Phạ Friends” (KPF) được thành lập từ ngày 20/01/2018 với mục đích chung tay hỗ trợ xã Cao Phạ – Mù Cang Chải – Yên Bái về giáo dục, môi trường và phát triển kinh tế bền vững.

KPF là nhóm hoạt động phi lợi nhuận. Chúng tôi hỗ trợ người dân làm du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa bản địa hướng tới một cộng đồng phát triển bền vững dựa trên tiềm năng của thiên nhiên và con người nơi đây.

Các dự án

Join Us

Bạn băn khoăn có thể cùng KPF đóng góp gì cho Khau Phạ?
Trong nhóm chúng tôi, người có thời gian, người có sức, người có kinh nghiệm, người có mối quan hệ xã hội … mỗi người một việc. Có sức góp sức, có kinh nghiệm góp kinh nghiệm tham gia cố vấn, tư vấn các hoạt động trên Khau Phạ trong khả năng chuyên môn. Bạn cũng có thể. Hãy đăng ký và tham gia cùng chúng tôi.

Liên hệ

Bất cứ tổ chức cá nhân nào nhận thấy KPF là nhóm hợp tác tiềm năng, xem thêm các hoạt động của chúng tôi tại đây để hiểu hơn về KPF.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn các hoạt động cho tổ chức của bạn hoặc cơ hội hợp tác xây dựng các hoạt động phối hợp trong tương lai